Vi hjelper deg med termografering av elektroanlegg

TGS-Security A/S har 29 års erfaring med termografering av
elektroanlegg på bl.a. industri, offshore, kontor og næringsbygg.

TGS-Security A/S består i dag av to personer med bakgrunn som elektro-ingeniører med høy
og lavspent sertifikat og har godkjenning av Norges Vassdrags og Energidirektorat som installasjonsinspektører.

Vi er et selvstendig og nøytralt selskap, har ingen eierinteresser i noen el.entreprenører,
og garanterer full integritet overfor oppdragsgiver.