Termografikontroll elektro


Industri

Mange års erfaring har gjort oss stand til å tolke målingene med stor nøyaktighet blant annet for

å skille mellom varmegang på kontaktpunkter og ledninger/kabelsko og innvendig feil i effektbrytere
og koblingsutstyr.

Dette er en svært viktig erfaring for å forebygge på best mulig måte og anbefale korrekte tiltak for å rette feil.

Vi kontroller også driftstemperatur på utstyr og objekter for å sjekke at omgivelsestemperaturen ikke overstiger produkt-spesifikasjonene på utstyret.

Totalt kontrolleres det normalt hundrevis av komponenter som hver for seg kan ha avgjørende viktighet for driften.
Vår kontroll vil kunne avdekke feil på et så tidlig stadium at alvorlige driftsproblemer og branntilløp kan unngås.

Bilde av IR_0561 (1)
Bilde av IR_0231 (1) Bilde av IR_0401

____________________________________________________________________________

Næringsbygg


Kontorbygg ol. har en rekke fordelingstavler, utkobling eller brann i disse kan føre til tap av viktig informasjon. Mange års erfaring har gjort oss stand til å tolke målingene med stor nøyaktighet.
Dette for og kunne avdekke varmgang på et tidlig tidspunkt, og forebygge best mulig.


Bilde av IR_0184 (1)


Bilde av IR_0737 (1)

Her er en stigerledningsom forsyner
strøm til fordelingene.
Dette er et batteri til UPS (Nødstrøm)
under test kjøring.


Disse 2 feilene sammen kan være katastrofalt for driften.


____________________________________________________________________________

Privat   

Over 40% av alle branner skyldes elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr, med termografering kan varmeutvikling oppdages på et tidlig tidspunkt og avverges før det utvikler seg til brann.

Bilde av IR_0496 (1)
Her ser vi en sikring
som nærmer seg 100 grader.