Radon og muggsopp

 


Radon

Bilde av r1Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået
i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.
 

Radon kan måles på 2 forskjellige måter enten ved sporfilm som skal stå i minimum 2 måneder
for så og sendes til laboratorium for analyse. Eller  med en Radon monitor som logger radonkonsentrasjon en gang per time, denne settes ut i en uke for å så laste ned resultatet. 

Muggsopp

Bilde av 12336cf0Konstruksjonsfeil og byggeslurv gir mange nye boliger muggproblemer. Gamle fuktskader som ikke er fagmessig 
utbedret, kan gi problemer med muggsopp i tiår etterpå. 

Selv om fuktkilden er borte, kan muggen fortsette å leve.


Fukt, mugg og store mengder soppsporer i innestøvet er en av faktorene som alene kan gjøre et
hus sykt. Soppsporene vil finnes i tepper, møbler, etc., lenge etter at mugget er fjernet. Mikroorganismevekst ved fuktskader gir også skadelige avgasser.
Det svenske folkehelseinstituttet mener helseskadene er større enn ved røyking.
 
Vi måler innemiljø for å kartlegge om det er for høy konsentrasjon av skadelige soppsporer.