Internkontroll

 

Industri

I tillegg til termograferingen kan det tilbys en visuell kontroll av hele det elektriske anlegget i bygningen for å kontrollere at installasjonene er i forskriftsmessig stand.

Videre gjennomgås og etableres, i samarbeidet med ledelsen, rutiner for å oppnå en optimal håndtering av avvik ved den elektriske installasjonen. Det utarbeides en mappe som ivaretar alle forhold omkring IK-elektro.

Næringsbygg

Som eier har du ansvar for det elektriske anlegget, og hvis et bygg er utleid til forskjellige formål kan det oppstå mange kreative løsninger fra leietaker 

Bilde av DSC00561Dette eksempelet fant vi i et snekkerverksted,  denne gården hadde også leiligheter.
Dette kunne fort fått katastrofale følger   

 


Brann begrenser seg sjelden til en utleie enhet.


Privatbolig

Over 40% av alle boligbranner skyldes elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr!
Det er 60% feil på nye anlegg så uansett om det er nytt eller gammelt, kan det lønne seg og ta en kontroll.
  
Vi tilbyr internkontroll (el-sjekk) og i tilegg termografering,
dette for best mulig og forebygge og oppdage feil på et tidlig tidspunkt og ivareta sikkerheten for hele familien. 

Det gis i tillegg rabatter på Brannforsikringen hos de fleste forsikringsselskap, så utgiftene ved kontrollen i praksis betaler seg selv.