Byggteknisk

 

Termografering bygg

Bilde av IR_142lTermografi utstyret kan også brukes til å ta en gjennomgang av det bygningsmessige for å avdekke feil som; mangelfull isolasjon og fuktskader.

Her vises mangelfull isolasjon som mørke flekker 

Rep. varmekabel  

Bilde av DSC00172
Ved feil eller brudd på varmekabel.


 

Tetthetsprøving

 
Bilde av DSCF1380
Trykktest av boliger (luftlekkasje analyse) i hht NS/EN 13829 dette gjøres for å kontrollere bygningens tetthet, ved å sette en vifte i døren og lage overtrykk og undertrykk får vi et lekkasjetall.

Hvis verdiene er for høye kan vi bruke termografikamera til å finne de stedende som er utette "lekker".


Bilde av IR_1429 (1)
Utette hus fører til økt varmetap og høyere fyringskostnader, fuktskader, sopp og råteangrep som følge av kondens.


 

 Energimerking

 Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard.
Bilde av Energimerking_Bygg